Als je in het buitenland woont of gewoond hebt, heeft dat gevolgen voor je pensioen. Bijvoorbeeld:

Als je later in Nederland bent komen wonen

Als je later in Nederland bent komen wonen, heeft dat gevolgen voor de AOW-uitkering die je krijgt. Wie tussen zijn aanvangsleeftijd verzekering (dat wil zeggen je leeftijd vanaf wanneer het mogelijk is om verzekerd te zijn voor AOW) en zijn AOW-leeftijd niet de hele tijd in Nederland heeft gewoond, krijgt minder AOW. De periode van je aanvangsleeftijd verzekering tot je AOW-leeftijd duurt vijftig jaar, en ligt in de periode van de vijftig jaar voor je AOW-leeftijd. Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum, zie www.checkuwaowleeftijd.nl  Als je in 1947 of eerder geboren bent, is je AOW-leeftijd 65 jaar. De  aanvangsleeftijd van mogelijkheid van verzekering is dan 15 jaar. Als je in 1948 of later bent geboren is je AOW-leeftijd hoger dan 65 jaar, zie www.checkuwaowleeftijd.nl   Ben je bijvoorbeeld op 1 maart  1948 geboren dan is je AOW-leeftijd 65 jaar en één maand. De aanvangsleeftijd van mogelijkheid van verzekering is dan 15 jaar en één maand.

Voor elk jaar dat je niet in Nederland woonde, krijg je 2% minder AOW. Als je bijvoorbeeld in 1947 geboren bent en op je 20e naar Nederland bent gekomen, krijg je 10% (20-15=5 maal 2%) minder AOW. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel AOW je krijgt.

Voorbeeld
Isa is geboren in 1947. Haar AOW-leeftijd is 65 jaar en haar aanvangsleeftijd van mogelijkheid van verzekering is 15 jaar. Zij woont vanaf haar 35ste in Nederland. Zij mist dus 20 jaren AOW-opbouw. In plaats van de volledige AOW voor een samenwonende krijgt zij maandelijks een uitkering die 40% (20 maal 2%) lager is.

Op het moment je in Nederland komt wonen, kun je de ontbrekende jaren inkopen. Wat je daarvoor moet betalen hangt af van het inkomen dat je in die jaren verdiende. Wil je daar meer over weten, kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl

Aanvullende bijstand

Wanneer je geen volledige AOW krijgt en verder geen of weinig ander inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Er is een aparte bijstandsnorm voor ouderen met een gekorte AOW, waardoor zij evenveel ontvangen als ouderen met een ongekorte AOW. De SVB informeert iedereen die in Nederland woont en die een gekort AOW-pensioen ontvangt op de mogelijkheid dat zij recht kunnen hebben op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-uitkering) Als je een paar jaar in het buitenland hebt gewoond.

Als je een paar jaar in het buitenland hebt gewoond

Als je niet in Nederland woont of werkt bouw je meestal geen AOW op. Als je tijdelijk door je werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een detacheringsverklaring. En daarmee is het AOW-probleem opgelost omdat je dan gewoon AOW opbouwt. Ook zelfstandigen kunnen een detacheringsverklaring krijgen. Voor een lijst van de landen waarvoor deze detacheringsverklaring aangevraagd kan worden en de voorwaarden waaraan je moet voldoen, kun je terecht op  www.svb.nl

Verder kun je je ‘vrijwillig verzekeren’, zodat je geen AOW misloopt. Wat dat betekent, hoeveel dat kost en op welke manier je dat aanvraagt, lees je op www.svb.nl

Je vertrek naar het buitenland kan niet alleen voor je AOW maar ook voor je pensioen gevolgen hebben. Je blijft recht houden op het pensioen dat je hebt opgebouwd. Als je een detacheringsverklaring hebt, kun je je pensioenopbouw in Nederland voortzetten. Anders is dat lastig of onmogelijk.

Grensarbeid

Als je in Nederland werkt en in het buitenland woont of omgekeerd, kom je in een ingewikkelde situatie terecht. Het is daarom belangrijk dat je vooraf goed informeert wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de AOW en de Anw als je in het buitenland gaat wonen. Ook moet je goed nagaan hoe het precies zit met de hypotheekrenteaftrek en de ziektekosten.

Nuttige websites en nuttige adressen als je grensarbeider bent

  • ACV (België)

Als je na je pensionering in het buitenland gaat wonen

Als je in Nederland woont en de AOW-leeftijd heb bereikt, krijg je AOW. Maar je kunt je AOW ook krijgen als je in het buitenland woont. Wel moet je letten op het volgende:

Hoogte AOW-uitkering

Omdat de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk is van je woonsituatie, is wettelijk geregeld dat de alleenstaandenuitkering en de toeslag op de AOW (als je partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt) alleen wordt uitbetaald als je in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Dit geldt in ieder geval voor de landen van de Europese Unie. Daarnaast zijn er met nog een aantal andere landen afspraken gemaakt. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank kun je nagaan of zo’n afspraak is gemaakt met het land waarin jij woont of wilt gaan wonen. Is er geen afspraak met het land waarin je woont of wilt gaan wonen? Dan krijg je wel AOW, maar dat is dan de AOW-uitkering voor een samenwonende. Als je alleenstaand bent krijg je niet de alleenstaandenuitkering en als je partner jonger is dan de AOW-leeftijd, krijg je ook geen toeslag op de AOW. Als je van plan bent om te verhuizen, dan is het dus goed om na te gaan of je straks nog wel je volledige AOW-uitkering ontvangt.

Je hebt verder alleen recht op de tegemoetkoming AOW als je in Nederland belastingplichtig bent.

Belasting

Waar je ook woont: je zult over je AOW en je werknemerspensioen inkomstenbelasting moeten betalen. Of je in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar je gaat wonen. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat je in je nieuwe woonland belasting betaalt. Als je bijvoorbeeld in Spanje woont, is je pensioen niet in Nederland belast, maar in Spanje. Informeer bij het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, tel. 055 5385385) met welke landen Nederland dit soort verdragen heeft.

Zorgverzekering
Let er ook op dat je vertrek naar het buitenland gevolgen heeft voor de zorgverzekering. Meer hierover kun je vinden op de site: www.zinl.nl


Pensioen-APK