De WIA

Wie langdurig ziek is kan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Er zijn binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) twee regelingen. De IVA geldt voor werknemers die voor meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een uitkering van 75% van het salaris (gemaximeerd tot circa €50.000). Daarnaast is er de regeling voor werknemers die voor ten minste 35% gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn: de WGA. 

Bij de WGA is het financieel altijd voordelig om meer te gaan werken. De WGA kent twee uitkeringen. Eerst is er de loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Na de loongerelateerde uitkering kom je, als je nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. De hoogte van de loonaanvulling is afhankelijk van de mate waarin je je resterende verdiencapaciteit benut. Als je je verdiencapaciteit niet voldoende benut is de vervolguitkering, een bedrag van 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Benut je echter je resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50%, dan krijg je een loonaanvulling. Als je je resterende verdiencapaciteit helemaal benut is je loonaanvulling 70% van het verschil tussen het gemaximeerde loon en je nieuwe loon. De loonaanvulling is dan ten minste gelijk aan het bedrag van de vervolguitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

In 2012 is het maximumloon voor de WIA ruim € 50.000,-. In sommige pensioenregelingen is er voor het salarisgedeelte boven de WIA-grens een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. Dan krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid bovenop je WIA-uitkering nog een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% van het salarisgedeelte boven de WIA-grens. Wil je weten of dat voor jou geldt en hoe hoog de uitkering is, kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Voor het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geldt dat je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ook maar een gedeeltelijke uitkering krijgt.

Heb je vragen, bel dan je pensioenuitvoerder.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

In bijna alle pensioenregelingen is geregeld dat je pensioenopbouw gewoon doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat je nog werkt betaal je zelf de pensioenpremie en voor het deel dat je niet kunt werken, hoef je geen premie te betalen. Het is belangrijk om na te kijken of jouw pensioenopbouw doorloopt als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het komt nogal eens voor dat de opbouw niet doorloopt je minder dan 50% of 60% arbeidsongeschikt bent.


Pensioen-APK