Kan ik mijn pensioen eerder in laten gaan? 
In veel (maar niet alle) pensioenregelingen is het mogelijk om het pensioen eerder in te laten gaan. Het pensioen wordt dan wel lager. Hoeveel lager verschilt per pensioenregeling maar je moet rekenen op een verlaging van ongeveer 8% voor elk jaar dat het pensioen eerder ingaat. Als je je pensioen eerder in laat gaan, bouw je natuurlijk ook minder pensioen op. Denk er aan dat jouw AOW-leeftijd ook verschuift.

 

Mag ik mijn pensioen uitstellen?
In veel (maar niet alle) pensioenregelingen kun je het pensioen later laten ingaan als je ook langer doorwerkt. Het pensioen wordt dan hoger. In sommige pensioenregelingen kun je, als je doorwerkt, ook na de officiële pensioendatum nog pensioen opbouwen.

 

Nu is mijn pensioenleeftijd 65, maar eerst was mijn pensioenleeftijd lager. Wanneer ga ik dan met pensioen?
Het pensioen dat je hebt opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd (vroegpensioen), mag je gewoon op de lagere leeftijd uitgekeerd krijgen. Je ouderdomspensioen vanaf 65 jaar kun je dan (als dat in de pensioenregeling mogelijk is) eerder uit laten keren. Maar je mag het vroegpensioen ook doorschuiven naar het ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dat pensioen wordt daardoor hoger.

 

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik eerder met pensioen kan?
Als je officiële pensioendatum 65 jaar is, kun je toch eerder met pensioen. Als je een royale pensioenregeling hebt waarin je al veel pensioen hebt opgebouwd, kun je het pensioen eerder in laten gaan. Het pensioen wordt dan wel lager. Ook mis je dan nog tot je AOW-leeftijd de AOW. Je kunt daarnaast het tegoed uit je levensloopregeling gebruiken om eerder met pensioen te gaan. In de levensloopregeling mocht je maximaal 210% van je salaris opsparen. Dat betekent dat je het geld uit je levensloopregeling zou kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is echter afgeschaft per 1 januari 2012. Er is een overgangsregeling die geldt vanaf 1 januari 2013. Als je op 31 december 2011 een saldo hebt van € 3.000 of meer mag je dit laten staan en gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensloopregeling/levensloopregeling-en-spaarloonregeling.

 


Pensioen-APK