Wanneer krijg ik AOW?

Je krijgt AOW vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Vóór 1 januari 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd.

In 2013 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 1 maand, in 2014, 65 jaar en 2 maanden, in 2015 65 jaar en 3 maanden.

In 2016 is de AOW-leeftijd 65 jaar en maanden, in 2016 65 jaar en 7 maanden en in 2018 65 jaar en 9 maanden.

In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar, in 2020 66 jaar en 3 maanden, in 2012 66 jaar en 6 maanden, in 2022 66 jaar en 9 maanden en in 2023 67 jaar.

Let op: regeerakkoord VVD – PvdA van 29 oktober 2012  

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de AOW sneller omhoog gaat. Voor deze versnelde verhoging is een wetswijziging nodig, waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen.

Vraag je AOW op tijd aan. De meeste mensen krijgen zes maanden vóór hun AOW-leeftijd automatisch een aanvraagformulier voor de AOW in de brievenbus. Dat formulier moet je invullen en terugsturen. Heb je geen formulier ontvangen? Haal het op bij een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank bij jou in de buurt. Ga voor meer informatie naar www.svb.nl, de website van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de instantie die de AOW-uitkeringen verzorgt.

 

Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?

Ben je getrouwd of woon je samen, dan heb je recht op een AOW-uitkering van 50% van het netto minimumloon. Als jij en je partner beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt, krijg je samen een AOW-uitkering van 100% van het netto minimumloon. Als je de AOW-leeftijd bereikt en je hebt een jongere partner, kun je een toeslag krijgen op je eigen AOW-uitkering. De AOW-bedragen (exclusief vakantiegeld en KOB) per januari 2014 zijn:
Eén gehuwde of samenwonende:
€ 734,41 per maand bruto
Maximale toeslag voor jongere partner:
€ 734,41 per maand bruto
Alleenstaande
€ 1.074,25 per maand bruto
Alleenstaande met kind jonger dan 18 jaar:
€ 1.362,20 per maand bruto
De KOB AOW per 1 februari 2014 aangepast en bedraagt over heel 2014 € 301,91 bruto per jaar voor AOW-gerechtigden die in Nederland belastingplichtig zijn of voor AOW-gerechtigden die wonen in een land waarmee een verdrag inzake sociale zekerheid is gesloten.
Heb je tussen de aanvangsleeftijd verzekering en de AOW-leeftijd enige jaren in het buitenland gewoond, dan kan je AOW gekort worden met 2% voor ieder jaar dat je in het buitenland verbleef. wil je weten hoe het met jouw AOW zit, ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.
Ga voor meer informatie naar www.svb.nl, de website van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de AOW-uitkeringen verzorgt.

 

Wanneer krijg ik Anw?
Je kunt, als je partner overlijdt, Anw krijgen als je nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt en een of meer kinderen tot 18 jaar verzorgt, of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt bent. De kans dat je in aanmerking komt voor Anw is dus niet zo groot. De nabestaandenuitkering vervalt als je jongste kind 18 jaar wordt. Als je geboren bent vóór 1 januari 1950 hoef je niet aan deze voorwaarden te voldoen. Let er bovendien op dat eigen inkomsten worden gekort op je Anw-uitkering. Ga voor meer informatie naar www.svb.nl, de website van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de instantie die de Anw-uitkeringen verzorgt.

 

Hoe hoog is mijn Anw-uitkering?

De hoogte van de Anw is afhankelijk van je leefsituatie en van je eigen inkomsten. De maximale Anw-bedragen (exclusief vakantiegeld en tegemoetkoming) per 1 januari 2014 zijn:
Nabestaanden:
€ 1.127,17 bruto per maand
Nabestaanden met kind onder de 18:
€ 1.405,04 bruto per maand

Wezen tot 10 jaar:
€ 360,69 bruto per maand
Wezen van 10 tot 16 jaar:
€ 541,04 bruto per maand
Wezen van 16 tot 21 jaar:
€ 721,39 bruto per maand

De Anw-tegemoetkoming bedraagt € 198,00 per jaar.
Meer informatie over de Anw vind je op de site van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de instantie de die Anw-uitkering verzorgt: www.svb.nl.

 

Hoe kom ik aan mijn Anw-uitkering?
Je moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze heeft kantoren in het hele land (zie www.svb.nl). Als het overlijden bij een Nederlandse gemeente wordt gemeld, dan verstuurt de SVB automatisch bericht over de Anw aan de nabestaande. Een aanvraagset is ook verkrijgbaar bij de SVB of te downloaden vanaf www.svb.nl. Vraag je Anw-uitkering tijdig aan. De uitkering wordt in principe maximaal één jaar met terugwerkende kracht uitbetaald. Als je bijvoorbeeld pas twee jaar na het overlijden van je partner een Anw-uitkering aanvraagt, dan krijg je dus niet over de volle twee jaar alsnog Anw.

 

Hoe zit het met AOW en Anw als ik naar het buitenland ga?
Als je vanuit Nederland in het buitenland gaat wonen, ben je niet langer verplicht verzekerd voor de AOW en de Anw. Je kunt de verzekering echter wel op vrijwillige basis - voor ten hoogste 10 jaar - voortzetten. Doe je dat niet, dan heeft je partner na jouw dood geen recht op een Anw-uitkering. Verder geldt dat voor elk jaar dat je niet in Nederland woont, je later 2% wordt gekort op je AOW. Als je wilt weten hoe hoog jouw aow is, kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk bij Wat als ... > Buitenland voor meer informatie of kijk op www.svb.nl de website van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de instantie die de AOW- en Anw-uitkeringen verzorgt.

 

Kan ik de Anw in het buitenland ontvangen?
De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) heeft tot gevolg dat het niet zeker is dat je je Anw-uitkering krijgt als je in bepaalde landen gaat wonen. Als je van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of je straks je volledige Anw-uitkering nog wel ontvangt. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

 

Kan ik mijn AOW ook in het buitenland krijgen?
Ja, je kunt je AOW ook in het buitenland krijgen. Maar je moet wel even opletten. Omdat de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk is van je woonsituatie, is wettelijk geregeld dat de alleenstaandenuitkering en de toeslag op de AOW (als je partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt) alleen wordt uitbetaald als je in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl. De tegemoetkoming AOW wordt bovendien alleen uitgekeerd aan AOW-gerechtigden die in Nederland belastingplichtig zijn of die wonen in een land waarmee een verdrag inzake sociale zekerheid is afgesloten.

 

Wat is de partnertoeslag?
Als je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je AOW. Als je partner de AOW-leeftijd dan nog niet heeft bereikt, krijgt je partner nog geen AOW. Daardoor kan er misschien te weinig inkomen zijn. Als je vóór 2015 recht krijgt op de AOW kun je in aanmerking komen voor een partnertoeslag op je AOW als je partner weinig of geen inkomen heeft. Krijg je voor het eerst AOW in 2015 of daarna, dan krijg je geen partnertoeslag.

 

Hoe hoog is de partnertoeslag?

Als jij de AOW-leeftijd al hebt bereikt, maar je partner nog niet, kun je nu nog (let op: tot 2015) recht hebben op een partnertoeslag AOW. Dat kan als je partner geen of weinig inkomen heeft. Jouw AOW kan samen met de partnertoeslag per maand maximaal € 1.468,82 bedragen. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld. Ook krijg je de tegemoetkoming AOW van € 307,08 per jaar.
Een volledige partnertoeslag bedraagt € 734,41 per maand. De partnertoeslag is 10% lager als het gezamenlijke huishoudinkomen hoger is dan € 2.585,57 per maand.
Als je partner eigen inkomsten heeft bijvoorbeeld uit werk of pensioen, wordt de partnertoeslag lager. Hoe veel lager hangt af van de hoogte van het inkomen en het soort inkomen van je partner:

  • Loon en andere inkomsten uit arbeid. Dit inkomen van je partner wordt voor een deel van de partnertoeslag afgetrokken. De eerste € 221,67 wordt niet afgetrokken. Van het salaris erboven wordt tweederde afgetrokken. Als je partner meer verdient dan € 1.310,33 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.
  • Inkomsten in verband met arbeid. Deze inkomsten van je partner (zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vut of vervroegd pensioen) worden volledig van de toeslag afgetrokken. Als je partner meer inkomsten heeft dan € 725,77 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.
Inkomsten uit vermogen. Inkomsten van je partner uit vermogen, zoals rente of dividend, worden helemaal niet van de toeslag afgetrokken.

Partnertoeslag vervalt
Mensen die na 2014 voor het eerst AOW krijgen, krijgen geen partnertoeslag meer. De AOW-gerechtigde krijgt dan de AOW voor een gehuwde.

 

Hoeveel lager wordt de partnertoeslag als mijn partner werkt?
Dat hangt af van het soort inkomen van je partner:
  • Heeft je partner loon of andere inkomsten uit arbeid, dan wordt een deel van de partnertoeslag afgetrokken. De eerste € 221,67 wordt niet afgetrokken. Van het salaris boven dat bedrag wordt tweederde afgetrokken. Als je partner meer verdient dan € 1.310,33 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.
  • Heeft je partner inkomsten in verband met arbeid (bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering), dan worden die inkomsten volledig afgetrokken van de toeslag. Als je partner meer inkomsten heeft dan € 725,77 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.
  • Heeft je partner inkomsten uit vermogen, dan is dat niet van invloed op de hoogte van de partnertoeslag.

 

Wat verandert er in 2015?

Als je bent geboren op of na 1 januari 1950, krijg je geen partnertoeslag.  Ben je geboren vóór 1 januari 1950 en heb je door de leeftijdsverhoging AOW pas recht op AOW vanaf 1 januari 2015, dan kun je toch nog een partnertoeslag krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. Zie www.SVB.nl voor de precieze voorwaarden.

 

Wat kan ik doen als ik te weinig inkomen heb door het vervallen van de partnertoeslag?
Als je te weinig inkomen hebt door het vervallen van de partnertoeslag, zijn er verschillende dingen die je kunt doen:
  • Je werkt langer door
  • Je partner werkt langer door
  • Je spaart extra bij in je pensioenregeling
  • Je spaart extra op een andere manier
  • Als je inkomen onder het sociaal minimum ligt, kun je bijstand aanvragen bij je gemeente.

 

Wat moet ik doen als ik na mijn AOW-leeftijd te weinig AOW en pensioen heb?
Het kan zijn dat je totale inkomen dan lager is dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimum inkomen waarop iedereen recht heeft die in Nederland woont of werkt. Als dat het geval is kun je een AIO-aanvulling aanvragen bij de SVB.

 

Hoe hoog is mijn AOW als ik later in Nederland ben komen wonen?
Als je na je de aanvangsleeftijd verzekering in Nederland bent komen wonen, krijg je geen volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat je tussen je aanvangsleeftijd verzekering en je AOW-leeftijd niet in Nederland hebt gewoond, gaat er 2% van je AOW af. Wil je meer weten over de hoogte van jouw AOW, kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Mijn partner komt uit het buitenland? Krijgt hij of zij ook AOW?

Als je partner in Nederland is komen wonen tussen de aanvangsleeftijd verzekering en de AOW-leeftijd, krijgt je partner wel AOW maar geen volledige uitkering. Voor ieder jaar dat je partner tussen aanvangsleeftijd verzekering en de AOW-leeftijd niet in Nederland heeft gewoond, gaat er 2% van de AOW af.

 

Ik werk door na mijn AOW-leefijd, krijg ik dan toch AOW?
Je hebt vanaf je AOW-leeftijd recht op AOW. Ook als je nog doorwerkt.

 

Wordt mijn AOW lager als ik doorwerk na mijn AOW-leefitjd?
Nee, je AOW wordt niet lager doordat je nog inkomen uit je werk hebt.

 

Als ik een hoog pensioen heb, krijg ik dan minder AOW?
Nee, je AOW wordt niet lager doordat je een hoog pensioen hebt.

 


Pensioen-APK