Dit is een voorbeeld van een uniform pensioenoverzicht.

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2012

Stand per  Opgebouwd op 1-1-2012
Dit is wat je tot de genoemde wijzigingsdatum (in dit geval
1-1-2012) aan pensioen hebt opgebouwd.
1-1-2012
Pensioenfonds Pensioenfonds Kleinbedrijf
Pensioenovereenkomst Uitkeringsovereenkomst
Werkgever Hermans Optiek
Polisnummer
243.28.36.25.832
BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?

Voor u de heer F.T.H. Metsers
geboren op 18-05-1961
Burgerservicenummer
Voor uw partner mevrouw E. Sluik
geboren op 10-03-1964
Voor uw kind(eren)
 geen kinderen

Welk pensioen kunt u verwachten?

Let op: alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd.

 Bij pensionering  Uitkering bij pensionering
Dit is het pensioen dat vanaf de pensioendatum tot je
overlijden wordt uitgekeerd. Het is een bruto jaarbedrag.
Daarbij krijg je nog AOW via de overheid. Je krijgt het
pensioen maandelijks uitgekeerd, soms in 12, soms in 13
termijnen (dan krijg je een deel van je pensioen in de vorm
van een vakantietoeslag). Is je partner van jouw inkomen
afhankelijk, dan kan het verstandig zijn op de pensioendatum
een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in
nabestaanden- of partnerpensioen. Je ouderdomspensioen
wordt hierdoor lager.

Opgebouwd pensioen per 1.1.2012
U ontvangt vanaf 65 jaar zolang u leeft € 12.532 excl. AOW
Te bereiken pensioen
Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65-jarige leeftijd ontvangt u € 21.965 excl. AOW
Alleenstaandenpensioen
Als u op 65-jarige leeftijd geen partner heeft, ontvangt u op de hierboven genoemde pensioenen vanaf 65 jaar zolang u leeft
€ 236 excl. AOW
Voorwaardelijk pensioen
Het 'Te bereiken pensioen' (vanaf 65 jaar zolang u leeft) houdt rekening met € 331 aan pensioen dat u onder voorwaarden krijgt.
Daarvan is nog niets aan u toegekend.
Het voorwaardelijke pensioen ontvangt u alleen als u tot uw pensionering in dienst blijft.
Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

 Bij overlijden  Uitkering bij overlijden
Het partner- of nabestaandenpensioen is het pensioen dat na
je overlijden aan je partner wordt uitgekeerd. Let wel op of
jouw partner in de pensioenregeling wordt aangemerkt als
partner en of je je partner moet aanmelden. Het genoemde
bedrag is een bruto jaarbedrag. Mogelijkerwijs komt je
partner ook nog enige tijd in aanmerking voor een
Anw-uitkering. Die kans is echter niet groot.

Let op: als u uit dienst gaat voor uw pensioen datum, kan het zijn dat de uitkeringen bij overlijden lager worden of vervallen. Kijk in de toelichting voor meer informatie. 
Bij overlijden vóór uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65 jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 15.375
€ 15.375 excl. AOW
Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd
of in het geval uw kind studeert tot 25-jarige leeftijd


€ 3.075
Bij overlijden ná uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65 jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 9.468
€ 9.468 excl. AOW
Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd
of in het geval uw kind studeert tot 25-jarige leeftijd


€ 3.075
Let op: een scheiding of beëindiging samenwonen heeft invloed op de hoogte van de uitkering voor uw partner als u overlijdt. Zie ook de toelichting.

 Bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen aanvulling op de WIA-uitkering.

Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de verdere opbouw van uw pensioen. 

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Pensioenfonds Kleinbedrijf probeert uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsontwikkeling.

Uw opgebouwde pensioen is dit jaar niet verhoogd.

Pensioenfonds Kleinbedrijf heeft uw opgebouwde pensioen in 2011 met 0%verhoogd
Pensioenfonds Kleinbedrijf heeft uw opgebouwde pensioen in 2010 met 0%verhoogd
Pensioenfonds Kleinbedrijf heeft uw opgebouwde pensioen in 2009 met 0%verhoogd

Het bestuur van het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement.

U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Let op: lees ook de toelichting voor meer informatie. 

Bijzondere omstandigheden

Vanwege de te lage dekkingsgraad is bij Pensioenfonds Kleinbedrijf een herstelplan opgesteld. Kijk in de toelichting voor meer informatie. 

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Indiensttreding  Datum indiensttreding
De datum waarop je feitelijk in dienst bent getreden bij
je huidige werkgever. Dat hoeft niet de datum te zijn waarop je
bent gaan meedoen aan de pensioenregeling. Soms wordt er
een leeftijdsgrens gehanteerd of een wachttijd.
Je deelnemerstijd kan ook afwijken als je gebruik hebt
gemaakt van waardeoverdracht.
01-01-1990
Begin deelneming 01-01-1990
Begin pensioenopbouw 01-01-1990
Deeltijdpercentage  Deeltijdpercentage
In dit vakje staat vermeld hoeveel je werkt. Werk je fulltime
dan staat er 100%. Als je parttime werkt, bouw je naar
evenredigheid pensioen op.
100% 
Pensioengevend salaris  Salaris
Dit is het fulltime salaris waarvan de pensioenregeling uitgaat.
Dit salaris hoeft niet overeen te komen met je werkelijke
salaris. Het kan zijn dat een dertiende maand of je bonus niet
meetellen.
€ 46.206
Franchise  Franchise
De franchise is het deel van je salaris waarover je geen
pensioen opbouwt. De reden is dat je later ook AOW krijgt van
de overheid.
€ 13.300
Pensioengrondslag  Pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je
pensioen opbouwt: je salaris minus de franchise. Dit bedrag is
de basis voor je pensioenopbouw.
€ 32.906
Opbouwpercentage 2%
Deelnemingsjaren
22 jaar
In dit overzicht is geen rekening gehouden met individuele keuzemogelijkheden en een eventuele scheiding. Hierdoor kunnen sommige onderdelen hoger of lager uitvallen.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrente? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig.
Pensioenaangroei (factor A) in 2011
€ 658
Kijk in de toelichting voor meer informatie

 

Heeft u vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het pensioenfonds kleinbedrijf. Bereikbaar op telefoonnummer 000-0000000 en via info@bpfkleinbedrijf.nl.
op onze website www.bpfkleinbedrijf.nl kunt u de antwoorden vinden op
veelgestelde vragen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen en AOW-aanspraken. Dat is handig als u bij vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling.

Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden van www.bpfkleinbedrijf.nl


Pensioen-APK