Hoe krijg ik AOW?

Vóór 1 januari 2013 ging de AOW in vanaf de 65ste verjaardag, maar besloten is om de AOW-leeftijd vanaf 2013 tot 2015 ieder jaar met één maand te verhogen. Zie hiervoor  http://www.pensioenkijker.nl/home/aow-anw/verhoging-aow-leeftijd. Het is belangrijk je AOW op tijd aan te vragen. Meestal krijg je zes maanden vóór je AOW-leeftijd automatisch een aanvraagformulier voor de AOW in de brievenbus. Dat formulier moet je invullen en terugsturen. Heb je geen formulier ontvangen? Je kunt het ophalen bij een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank bij jou in de buurt. De SVB heeft kantoren door het hele land.

Kijk hoeveel AOW je krijgt op mijnpensioenoverzicht.nl. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de AOW-uitkeringen verzorgt: www.svb.nl.

Hoe krijg ik ANW?

Aanvraagformulieren voor een ANW-uitkering worden in principe uitgereikt bij de aangifte van het overlijden bij het bevolkingsregister. Je moet de aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hier zijn ook aanvraagformulieren verkrijgbaar. Vraag je ANW-uitkering tijdig aan. De uitkering wordt in principe maximaal één jaar met terugwerkende kracht uitbetaald. Als je bijvoorbeeld pas twee jaar na het overlijden van je partner een ANW-uitkering aanvraagt, krijg je dus niet over de volle twee jaar alsnog ANW.

Bekijk of je voor ANW in aanmerking komt en hoeveel je krijgt. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de ANW-uitkeringen verzorgt: www.svb.nl.

Hoe krijg ik mijn pensioen?

Meestal stuurt je pensioenuitvoerder je automatisch drie tot vier maanden voor je pensioengerechtigde leeftijd een aanvraagformulier. Ontvang je dit niet, dan is het verstandig contact op te nemen met je pensioenuitvoerder (pensioenfonds/levensverzekeraar). Mogelijk heb je in het verleden aan meerdere pensioenregelingen meegedaan. Zolang je nog niet met pensioen bent, kun je een overzicht van al je pensioen krijgen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen uit je werk moet je (als je zelf geen bericht hebt gehad) aanvragen. Doe dat uiterlijk drie maanden vóór de pensioendatum, dan weet je zeker dat je je pensioen op tijd krijgt.

Wat als ik niet weet waar mijn pensioen is?

Veel mensen weten niet precies waar hun pensioen is.

Op de site mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien waar je welk pensioen hebt opgebouwd. Je kunt met je DigiD inloggen op die site. Het overzicht is er alleen voor mensen van wie het pensioen nog niet is ingegaan.

Als je op het overzicht een pensioen mist, kun je het volgende doen:

Stuur een e-mail aan info@stichtingpensioenregister.nl.

Kun je geen e-mail sturen? Bel dan met 020-7512870 of schrijf aan Stichting Pensioenregister, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen.

Vermeld in je vraag de volgende gegevens:

 • de namen van de bedrijven waar je hebt gewerkt,
 • de plaatsen waar de bedrijven waren gevestigd,
 • in welke branche of bedrijfstak je werkte,
 • in welke periode je daar werkte,

dan ontvang je van de Stichting Pensioenregister de contactgegevens van de pensioenuitvoerders.

Ook als je (ex-)partner is overleden, kunnen er voor jou nog ergens ‘slapende’ bedrijfspensioenrechten zijn. Vermeld in je vraag dan de gegevens waar je  (ex-)partner heeft gewerkt.

Wat je verder moet weten…

 • Niet alle bedrijven hebben een pensioenregeling. Als er geen pensioenregeling was, heb je ook geen pensioen opgebouwd
 • Het kan ook zijn dat je werkgever wel een pensioenregeling had, maar dat jij niet aan de voorwaarden voldeed. Bijvoorbeeld omdat je te jong was, omdat je een tijdelijke baan had of omdat er een wachttijd gold.
 • Nog niet zo lang geleden kwam het voor dat (gehuwde) vrouwen niet mee mochten doen met de pensioenregeling. In dat geval kun je niettemin soms toch nog pensioen claimen.
 • Vroeger (tot 1973) kon pensioen worden afgekocht als je korter dan vijf jaar had deelgenomen aan de pensioenregeling. Tot die tijd konden ook vrouwen bij huwelijk hun pensioen afkopen.
 • Als je in het verleden gebruik hebt gemaakt van waardeoverdracht, staat er geen pensioen meer bij de oude pensioenuitvoerder.

Wat je verder moet doen

Als je verhuist of van baan verandert, geef dan steeds aan de pensioenuitvoerders je nieuwe (adres)gegevens door.

Zorg dat je echtgenoot of partner weet via welke werkgever(s) en bij welk pensioenfonds(en) je pensioen hebt opgebouwd. Dat is van belang voor het partnerpensioen in het geval jij komt te overlijden.

Zorg dat je een overzicht hebt met:

 • de volledige naam, het soort bedrijf en het adres van vroegere werkgever(s)
 • de gewerkte periode(s) en of je toen tijdelijk werk had, in voltijd of deeltijd
 • de naam van het pensioenfonds of de verzekeraar waarbij je werkgever het pensioen had ondergebracht
 • de pensioenoverzichten van je pensioenuitvoerders

Pensioen-APK