4-pensioen.jpg1-pensioen.jpg2-pensioen.jpg

Wanneer gaat uw pensioen in?

In uw pensioenreglement staat wanneer uw pensioen normaal gesproken ingaat. In veel reglementen is het mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan. Let wel: als het pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt uw pensioen hoger.

Wanneer krijg ik AOW?
De datum waarop u AOW krijgt hangt samen met uw geboortedatum. Op de website van de SVB kunt u zien wat uw AOW-leeftijd is.

Een aantal jaar geleden heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen naar 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en 67 jaar in 2021 (was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Eerste Kamer heeft hier op 2 juni 2015 mee ingestemd. Als u geboren bent na 30 september 1950, krijgt u te maken met de nieuwe AOW-leeftijd.

Wat moet u verder weten?

  • Als uw bedrijf geen pensioenregeling heeft, bouwt u ook geen arbeidspensioen op. Het is ook mogelijk dat uw werkgever wel een pensioenregeling heeft, maar dat u geen pensioen opbouwde omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld omdat u een tijdelijke baan heeft of omdat er een wachttijd geldt.
  • Als u in het verleden gebruik heeft gemaakt van waardeoverdracht, is uw opgebouwde pensioen overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder en staat er geen pensioen meer bij de oude pensioenuitvoerder.
  • Als u op dit moment VUT heeft die eerder eindigt dan de uitgestelde pensioenleeftijd en uw AOW-leeftijd, dan is het mogelijk het gat daartussen op te vangen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekeringsbank krijgen. U kunt eventueel uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan als uw pensioenuitvoerder die mogelijkheid biedt.
  • Als u recht heeft op pre-, vroeg- of een overbruggingspensioen is het vaak mogelijk deze pensioenen aan te laten sluiten op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat. Neem contact op met uw pensioenuitvoerder voor meer informatie.