Veranderingen in uw privésituatie

Gaat u na uw pensionering samenwonen of trouwen? Dan heeft dit invloed op uw AOW. Als u alleenstaand bent, krijgt u de AOW-uitkering voor een alleenstaande. Dat geldt misschien ook voor uw partner. Dat verandert vanaf het moment dat u gaat samenwonen of trouwen. Dan krijgt ieder de AOW voor een samenwonende. Die uitkering is lager. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u meer informatie.

Uw voornemen om te gaan trouwen of samenwonen heeft meestal geen gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Dit blijft even hoog. Het partnerpensioen wordt meestal alleen uitgekeerd aan de partner met wie u al getrouwd was (of samenwoonde) vóór pensionering. De partner met wie u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen komt na uw overlijden niet in aanmerking voor een partnerpensioen. Ook niet als u al jaren bij elkaar bent.

Heeft u een relatie, maar woont u niet samen?

Woont u niet echt samen met uw partner? Dan kan dat effect hebben op de hoogte van uw AOW. Staat u beiden op een verschillend adres ingeschreven, maar verblijft u in werkelijkheid vaak samen in één woning? Daarnaast is het voor de beoordeling van uw AOW-pensioen ook van belang of u zorg draagt voor elkaar. Bijvoorbeeld doordat u de kosten van de huishouding met elkaar deelt. U kunt dan door de SVB worden aangemerkt als samenwonende. In dat geval heeft u recht op een AOW voor gehuwden. Als u echter beiden een eigen woning heeft én aan een aantal voorwaarden voldoet, komt u mogelijk in aanmerking voor de tweewoningenregel. In dat geval krijgt u ieder de AOW voor een alleenstaande.

Bent u getrouwd en gaat een van u beiden in een verzorgings- of verpleeghuis wonen? Dan kunt u ervoor kiezen aangemerkt te worden als gehuwde of als alleenstaande. Als alleenstaande krijgt u een hogere AOW-uitkering.

Let op: uw keuze werkt door in andere regelingen en kan nadelig uitpakken. Zo kan een hogere AOW bijvoorbeeld ook leiden tot een hogere Wlz-bijdrage (Wet langdurige zorg). Ook kan het gevolgen hebben voor andere regelingen, zoals de huurtoeslag. Kijk dus goed naar de gevolgen voordat u beslissingen neemt over uw woonsituatie!

Heeft u geen relatie, maar woont u met iemand anders samen?

U hoeft geen relatie te hebben om een AOW voor gehuwden te krijgen. Als u bijvoorbeeld met een vriend of familielid in één huis woont, kan dit ook invloed hebben op uw AOW. Hierbij is van belang of u zorg draagt voor elkaar. Bijvoorbeeld doordat u de kosten van de huishouding met elkaar deelt. Meer over samenwonen leest u in de brochure AOW en gezamenlijke huishouding van de SVB. 

Als uw partner overlijdt

U krijgt de AOW voor een alleenstaande als uw partner overlijdt en u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De uitkering van het ouderdomspensioen van uw partner stopt zodra hij of zij overlijdt. Als in de pensioenregeling van uw partner een partnerpensioen op opbouwbasis voor u verzekerd was, ontvangt u dit partnerpensioen. U ontvangt geen partnerpensioen als uw partner bij pensionering het partnerpensioen inruilde voor extra ouderdomspensioen óf als het een partnerpensioen op risicobasis betrof.

U krijgt geen partnerpensioen als u met uw partner getrouwd bent of bent gaan samenwonen na pensionering van uw partner.