4-pensioen.jpg1-pensioen.jpg2-pensioen.jpg

Nieuwe test Nibud: Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd - bekijk de animatie

Voor een overzicht van uw pensioengegevens gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digid. Wilt u voor uw bezoek aan de website zien wat u kunt verwachten?  Bekijk dan onze animatie. Deze opent in een nieuw scherm.

Termijn waardeoverdracht

Op 1 januari 2015 is de Pensioenwet aangepast: de termijn van zes maanden voor het doen van een waardeoverdracht is vervallen voor pensioenen die ingaan op 1 januari 2015 of later. Een verzoek tot waardeoverdracht kan dan op ieder moment gedaan worden, ook na zes maanden.

Momenteel wordt gewerkt aan een overgangsregeling voor pensioenen waarvan de opbouw voor 1 januari 2015 is gestart. Zodra wij meer weten, kunt u dit lezen op onze website.

AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsuitkering verlengd en verruimd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer heeft op 26 maart 2015 ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer stemde op 2 juni 2015 in met het wetsvoorstel (bron: www.rijksoverheid.nl).

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijkt u op www.svb.nl.