3-pensioen.jpg4-pensioen.jpg1-pensioen.jpg2-pensioen.jpg
@

Pensioenkijker wordt vernieuwd

We zijn momenteel druk bezig met het vernieuwen van de website. Alle informatie is geactualiseerd en geplaatst, maar het kan zijn dat u wat onregelmatigheden tegenkomt.
Onze excuses voor het ongemak.

Veel wijzigingen – check regelmatig uw gegevens

In 2014 en in 2015 zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de pensioenregelingen.
Check daarom regelmatig uw gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl en bij uw pensioenuitvoerder(s).

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.
Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijkt u op www.svb.nl.

@