4-pensioen.jpg1-pensioen.jpg2-pensioen.jpg

AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsuitkering verlengd en verruimd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer heeft op 26 maart 2015 ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer stemde op 2 juni 2015 in met het wetsvoorstel (bron: www.rijksoverheid.nl).

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijkt u op www.svb.nl.

Veel wijzigingen – check regelmatig uw gegevens

In 2014 en in 2015 zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de pensioenregelingen.
Check daarom regelmatig uw gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl en bij uw pensioenuitvoerder(s).