4-pensioen.jpg 1-pensioen.jpg 2-pensioen.jpg

Nieuwe test Nibud: Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd - bekijk de animatie

Voor een overzicht van uw pensioengegevens gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digid. Wilt u voor uw bezoek aan de website zien wat u kunt verwachten?  Bekijk dan onze animatie. Deze opent in een nieuw scherm.

Termijn waardeoverdracht

Vroeger moest u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dat is per 1 januari 2015 veranderd: voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever worden opgenomen geldt deze termijn niet meer. Als u dus wisselt van werkgever en daardoor ook ergens anders pensioen gaat opbouwen, kunt u dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dit gaat via een formulier dat u kunt opvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsuitkering verlengd en verruimd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer heeft op 26 maart 2015 ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer stemde op 2 juni 2015 in met het wetsvoorstel (bron: www.rijksoverheid.nl).

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijkt u op www.svb.nl.